new business incompany telefoon trainingen

Dat de telefoon een heel effectief middel kan zijn voor het benaderen van prospects en klanten staat buiten kijf. De praktijk toont echter aan, dat met negen van de tien commerciële gesprekken niet het beoogde doel wordt bereikt. Simpelweg omdat het de beller ontbreekt aan kennis van telemarketingtechnieken, -tactiek en -structuur.

Loes Kuijlenburg heeft een succesvolle telemarketing methode ontwikkeld, gebaseerd op 25 jaar praktijkervaring in in-, en outbound telemarketing. Zij heeft veel gepubliceerd en er meerdere boeken over geschreven. Al die kennis en ervaring is via intensieve incompany trainingen beschikbaar voor bedrijven (ook kleine), die de telefoon strategisch willen inzetten voor klantenwerving en -behoud. 

De telefoon-trainingen zijn gebaseerd op een gestructureerd systeem dat de salesman of -vrouw helpt bij het voeren van moeilijke gesprekken met nieuwe prospects, of helpt succesvoller te zijn bij het onderhouden en uitbouwen van contacten met klanten. 
LKTC

Pilotenstraat 70
1059 CR Amsterdam
Telefoon

06 28533991
E-mail

info@lktc.nl